PRAWO BUDOWLANE
– Projekt nowelizacji Prawa budowlanego – Radosław Wasiak
– Odpowiedzialność projektanta – Błażej Korczak
– Samowola budowlana teraz i w nowelizacjia Prawa budowlanego – Lidia Dziurzyńska-Leipert
– Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Omówienie orzecznictwa i stanowisk doktryny – Sebastian Janicki
Obszar oddziaływania obiektu a strona postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę – Michał Leszczyński

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego oraz realizacją inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, skutki finansowe instytucji zasiedzenia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – Tatiana Tymosiewicz
– Zmiany w procesie inwestycyjnym wynikające z przepisów środowiskowych – Agnieszka Skorupińska
– Wpływu wyeliminowania z obrotu prawnego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Joanna Dziedzic-Bukowska
– Instalacji radiotelekomunikacyjnych (stacje bazowe telefonii komórkowej) – Kamil Kłosiński

KONTRAKTOWANIE

 • – Zachowanie terminu na złożenie powiadomień o roszczeniach wykonawców robót budowlanych – Agnieszka Zaborowska
  – Kary umowne dla podwykonawców – Krzysztof Kwasniewicz
  – Solidarna odpowiedzialność inwestora – Łukasz Mróz
  Świadectwo Przejęcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego – Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka
 • – Prawo kontraktów musi być podporządkowane zasadom ekonomicznym budownictwa – Michał Skorupski

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • – Podwykonawstwo w robotach budowlanych – Katarzyna Zadykowicz-Sokól
  – Tzw. „duża” nowelizacja ustawy o PPP – Rafał Cieślak
  – Zamówienia publiczne na roboty budowlane w kontekście naruszeń w projektach UE – Piotr Mazuro
Current template: