Rabaty:
 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 
Sposób zgłoszenia:
 1. 1. telefonicznie pod numerem 535 538 934
 2. 2. poprzez formularz pisemny (pobierz)
 3. 3. lub wypełniając poniższy formularz elektroniczny
Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MRM Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  Dane osoby składającej zamówienie
  Dane do faktury

  Dane uczestników


  OŚWIADCZENIA

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Akceptuję fakt, iż rezygnacja z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed szkoleniem nie powoduje konsekwencji finansowych. Rezygnacja po tym terminie lub nieobecność na szkoleniu powoduje konieczność zapłaty pełnej wartości szkolenia (w takim wypadku uczestnik ma prawo wskazać inną osobę jako uczestnika szkolenia).

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.