„Prawo budowlane” to kwartalnik, dostarczający profesjonalnej wiedzy na temat:

– prawa budowlanego,

– prawa zagospodarowania przestrzennego,

– prawa ochrony środowiska,

– umów budowlanych (w tym FIDIC),

– zamówień publicznych na roboty budowlane,

– regulacji istotnych dla procesu inwestycyjnego (m.in. prawa ochrony środowiska).

 

Autorami pisma są wybitni eksperci i praktycy (prawnicy, urzędnicy).

 

Pismo skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętym procesem budowlano-inwestycyjnym, w tym:

– urzędników zatrudnionych w wydziałach inwestycji, planowania przestrzennego, budownictwa i zamówień publicznych,

– pracowników generalnych wykonawców i podwykonawców robót budowlanych,

– deweloperów budowlanych,

– prawników zajmujących się tematyką prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości.