Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30

Przywitanie gości
9.30 – 9.35

1. Ocena dotychczasowego funkcjonowania nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

9.35 – 10.00

 • Marek Kowalski (Zespół ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego)

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyka stosowania, najczęstsze błędy zamawiających i wykonawców

10.00 – 10.30

 • Joanna Presz-Król (Pieróg & Partnerzy)

3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – praktyka stosowania środków komunikacji elektronicznej

10.30 – 11.00

 • Damian Czernik (E-Zamówienia)
 • Mateusz Borowiecki (E-Zamówienia)

Przerwa kawowa

11.00 – 11.20

4. Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego – praktyka stosowania nowych regulacji, kontrowersje, najczęstsze błędy

11.20 – 11.40

 • Robert Siwik (Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik)

5. Zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze

11.40 – 12.00

 • Tadeusz Lewandowski (Kancelaria Lewandowski Sławiński Styliński. Adwokaci i Radcowie Prawni)

6. Możliwość mniej korzystnego traktowania wykonawców spoza Porozumienia Światowej Organizacji Handlu GPA

12.00 – 12.20

 • Tomasz Zalewski (Wierzbowski Eversheds)
7. Wdrożenie elektronicznych zamówień publicznych w Grudziądzkim Parku Przemysłowym – case study
12.20- 12.45

 • Grzegorz Filipowski (Marketplanet)
 • Mirosław Klimkiewicz (Grudziądzki Park Przemysłowy)

Przerwa na lunch

12.45 – 13.25

8.  Przesłanki wykluczenia wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne) oraz zastosowanie procedury samooczyszczenia (self-cleaningu)

13.25 – 13.45

 • Katarzyna Kuźma (Domański Zakrzewski Palinka)

9. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

13.45 – 14.05

 • Piotr Płaciszewski (Ćwik i Partnerzy)

10. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

14.05 – 14.25

 • Michał Makowski (Poczta Polska S.A.)

11. Przetarg nieograniczony po nowelizacji

14.25 – 14:45

 • Paweł Faczyński (Uniwersyteckie Centrum Klinicznym w Gdańsku)

Przerwa kawowa

14.45 – 15.05

12. Rażąco niska cena – procedura badania i najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających

15.05 – 15.25

 • Dariusz Ziembińsk (Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy)

13. Kryteria oceny ofert po nowelizacji

15.25 – 15.45

 • Anna Szymańska (Dentons)

14. Zmiany umowy o zamówienia publiczne

15.45 – 16.05

 • Piotr Bogdanowicz (Clifford Chance)

15. Zlecenia bezprzetargowe (in-house) – nowa regulacja w zamówieniach publicznych

16.05 – 16.25

 • dr Jakub Pawelec, LL.M. (Kancelaria M.Mazurek i Partnerzy)

Zakończenie konferencji

16.30