PRAWO BUDOWLANE

 • PRZEMYSŁAW DZIĄG – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – czyli gwarancja podwyżki cen mieszkań
 • KONRAD DYDA – Nowe zasady stwierdzenia nieważności o pozwoleniu na budowę
 • JAN JARZYŃSKI, PIOTR JARZYŃSKI – Skutki stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę
 • WOJCIECH GRECKI – Problem z tymczasowymi obiektami
 • MIROSŁAW NAROLSKI – Zalecenia konserwatorskie jak randka w ciemno
 • BARBARA PANCER – Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych budynków – kolejny krok ku „zielonemu budownictwu”

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • ANETA FORNALIK – Dokumenty planistyczne dla terenów w parku narodowym i jego otulinie cz.2
 • KAROLINA KLIMEK, ROBERT MIKULSKI – Uchwała reklamowa – procedura, charakter prawny
 • WOJCIECH WOJTOWICZ – Zabudowa śródmiejska tylko w Stadium lub w planach
 • ALDONA PAJOR – Znaczenie i wymagania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w procesie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

KONTRAKTOWANIE

 • ŁUKASZ MRÓZ – Dochodzenie zapłaty za roboty dodatkowe w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia
 • BARBARA KOZYRA – Korzystna reforma dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni
 • MICHAŁ SIWOWSKI – Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – problemy praktyczne po dziesięciu latach stosowania regulacji kodeksowej
 • DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK – Zwrot kaucji od inwestora po upływie okresu gwarancji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • JAN GANDZIAROWSKI, MACIEJ KAJRUKSZTO – Spory w branży budowlanej z uwzględnieniem wpływu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Podsumowanie wyników ankiety CAS
 • JAKUB MAJEWSKI – GDDKiA aktualizuje Szczegółowe Warunki Kontraktu dla systemu „Projektuj i Buduj”