PRAWO BUDOWLANE

– BARBARA PANCER – Nowelizacja prawa budowlanego – nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej
– AN JARZYŃSKI. PIOTR JARZYŃSKI – Przeniesienie pozwolenia na budowę i warunków zabudowy na spadkobierców
– KINGA CEKIERA, PIOTR SZYMAŃSKI – Budowa linii bezpośrednich w Polsce – dostawa zielonej energii bezpośrednio do odbiorców
– MAREK OSOSKO – Nowelizacja prawa budowlanego – przewodnik do ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471) cz. 2

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONAŚRODOWISKA

– DR ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA-ŚMIGIELSKA – Ustawa offshore – specjalny system wsparcia morskich farm wiatrowych
– ANETA FORNALIK – Dokumenty planistyczne dla terenów w parku narodowym i jego otulinie
– DR JOANNA DZIEDZIC-BUKOWSKA – Uzasadnienie do projektu planu miejscowego
– JULIA JANIK, MIROSŁAW NAROLSKI – Decyzja o warunkach zabudowy – alternatywa przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– WOJCIECH WOJTOWICZ – Planowanie zintegrowane z rozwojem, czyli koniec krajowej koncepcji przestrzennego kraju
– MAŁGORZATA MICHAŁOWSKA, WOJCIECH WOŁOSZYK – Praktyczne problemy w zakresie ustalania
opłaty za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
– ALEKSANDRA URBANOWSKA-BOHUN MPA – Powierzchnia biologicznie czynna w dokumentach i decyzjach inwestycyjnych

 

KONTRAKTOWANIE

– JACEK KOSIŃSKI, KONRAD DYDA – Właściciele i najemcy powierzchni muszą sami poszukiwać rozwiązań swoich problemów
– DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Umowa o roboty budowlane: próby i ekspertyzy przed odbiorem – kiedy i na czyj koszt?

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– KRZYSZTOF KWAŚNIEWICZ – Uchwała Sądu Najwyższego – wskazówki dla uniknięcia lub ograniczenia kary za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom przewidzianej w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

– MARTA LIPIŃSKA – Częściowe rozwiązanie umowy zawartej w reżimie ustawy Pzp