PRAWO BUDOWLANE

 • KONRAD DYDA – Jak przyśpieszyć rozpatrywanie wniosków budowlanych?
 • MAŁGORZATA CIEŚLA, DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK – Instrukcja użytkowania obiektu – skuteczne zabezpieczenie wykonawcy przed reklamacjami inwestora
 • PIOTR JARZYŃSKI, KATARZYNA SZYNALSKA – Polski Ład w budownictwie
 • JAKUB ŁUBECKI, MAGDALENA KOMUDZIŃSKA, MAGDALENA MAZUR. Nowa ustawa deweloperska – kto, od kiedy i do jakich umów będzie musiał ją stosować oraz zmiany w umowie rezerwacyjnej 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • MIROSŁAW NAROLSKI – Można skutecznie bronić się przed nieuzasadnioną aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • LIDIA BLASZKA – Zasada proporcjonalności w orzecznictwie
 • WOJCIECH WOJTOWICZ – Sześć lat ustawy krajobrazowej i tylko kilkadziesiąt przyjętych uchwał
 • PIOTR ŁUSZCZEK – Krajowa Klasyfikacja Przeznaczenia Terenu – zmiana zasad projektowych i kolejny krok w kierunku cyfryzacji planowania przestrzennego
 • TOMASZ GIĘTKOWSKI – Praktyczne aspekty cyfryzacji procedury planistycznej

KONTRAKTOWANIE

 • AGNIESZKA WASILUK – Roszczenia Wykonawcy zgłaszane w ramach Kontraktu FIDIC
 • BARBARA PANCER – Nieterminowa realizacja umów o roboty budowlane – problemy praktyczne
 • PAULINA GRUSZCZYŃSKA – Sposób działania i konsekwencje dla inwestora w związku z przyspieszonym postępowaniem układowym wykonawcy
 • ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA-ŚMIGIELSKA – Subklauzula 13.1 FIDIC – studium przypadku na przykładzie drogi ekspresowej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 • MACIEJ KAJRUKSZTO – Wzrosty kosztów w budownictwie. Jakie czynniki ją determinują? Czy są przewidywalne? Raport o kosztach w budownictwie 2016-2021 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 w okresie 2020-2021