PRAWO BUDOWLANE

  • – MAREK OSOSKO – Nowelizacja prawa budowlanego – przewodnik do ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471) cz. 1
    – JOANNA MAJ – Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a wydane na jego podstawie pozwolenia na budowę
  • – AGNIESZKA DUDKO-ROMAŃCZUK – Problematyka uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przy etapowaniu inwestycji
    – KAMIL KOSIŃSKI – Cyfryzacja procesów budowlanych – program e-budownictwo i usługi pokrewne
    – TERESA SIUDEM – Uproszczona legalizacja samowoli budowlanych

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– KRZYSZTOF KWAŚNIEWICZ – Zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– WOJCIECH SZOPIŃSKI – Organizacje ekologiczne łatwiej zablokują inwestycje

 

KONTRAKTOWANIE

– ALDONA PAJOR – Działanie budowy w czasie dni ustawowo wolnych od pracy
– ROBERT GNIEZDZIA, ADAM KOCEMBA – Odpowiedzialność menedżerska członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw budowlanych w dobie pandemii koronowirusa SARS-CoV-2

– ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA – Procedura notyfikacyjna ze specustawy COVID-19 a procedura roszczeniowa z subklauzuli 20.1 warunków kontraktowych FIDIC w przypadku wystąpienia siły wyższej

– ANNA ONOPIUK – Roboty dodatkowe w umowach o roboty budowlane – wybrane zagadnienia

– KAROLINA GAJDA-GROMADZKA – Ochrona znaków i patentów z sektora budowlanego

– DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

– JOANNA ZBYSZYŃSKA – Miarkowanie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązań z gwarancji lub rękojmi

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– KAROLINA KLIMEK – Dopuszczalność kary umownej za nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie się z podwykonawcą jako przedmiot rozważań Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 30.06.2020 r., sygn. III CZP 67/19).