PRAWO BUDWOLANE

– MICHAŁ KRASIŃSKI – Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – praktyczne podejście
– PRZEMYSŁAW WIERZBICKI, ANNA DOMAGAŁA – Przebudowa budynku
– PATRYCJA JASIK – Zakres przedmiotowy inwestycji realizowanej w trybie specustawy drogowej
– MIKOŁAJ SOŁTYSIAK – Konsekwencje przekroczenia granicy przez budynek posadowiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste
– ANETA FORNALIK – Dostęp do drogi publicznej w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
– DOMINIKA KACZMAREK – Wyjątki od warunku niesprzeczności inwestycji mieszkaniowej ze studium
w Lex Deweloper

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– ANETA FORNALIK – Najczęstsze błędy decyzji o warunkach zabudowy – praktyka i orzecznictwo

– JACEK ŁUBECKI, WOJCIECH MAKSYMCZUK – Kiedy deweloper realizujący inwestycję musi zbudować drogę?

KONTRAKTOWANIE

– LESZEK KACZMAREK – Limit odpowiedzialności inwestora na gruncie art. 647(1) Kodeksu
cywilnego
– DOMINIK HINCZ. JĘDRZEJ GŁOWINKOWSKI – Charakterystyka odstąpienia od umowy o roboty budowlane
– MAŁGORZATA CIEŚLA – Rękojmia – granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych
– WOJCIECH MAKSYMCZUK. DOMINIKA GRABARCZYK – Najczęstsze błędy w umowach o roboty budowlane

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

– PRZEMYSŁAW WIERZBICKI, OLGA PŁUDOWSKA – Rażąco niska cena w przetargach na roboty budowlane – analiza aktualnego orzecznictwa KIO

– MAŁGORZATA GŁOCKA – Rola przedmiaru i kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym na roboty budowlane