PRAWO BUDWOLANE
– Zmiany w Prawie budowlanym (KATARZYNA SKUMIAŁ, PAULINA JAKUBOWSKA)
– Kwalifikacja (podziemnych) obiektów budowlanych jako budynek (ŁUKASZ GONIAK)
– Nowelizacja prawa budowlanego – uproszczenie i deregulacja (DOMINIK SYPNIEWSKI)
– Branża budowlana w dobie COVID-19 – opóźnienie w uzyskaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie grozi karami umownymi (DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
– Gospodarka odpadami w świetle przepisów tarcz antykryzysowych (TOMASZ MIŚ)
– Poważny wyłom w systemie dotyczący terenów leśnych w nowym rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA)
– Zwrot w sprawie wiatraków – potrzebne nam jest dobre prawo! (FILIP SOKOŁOWSKI)
– Odpowiedzialność wynajmującego i najemcy za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska (BARBARA PANCER)
– Administracja próbuje utrudniać uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (KONRAD DYDA)

KONTRAKTOWANIE
– Najważniejsze aspekty zastrzegania kar umownych w umowie o roboty budowlane (ALDONA PAJOR)
– Epidemia COVID-19 jako podstawa do zgłoszenia roszczeń w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC (AGATA PAPROCK, KINGA CEKIERA)
– Koronawirus a renegocjowanie umów zawartych w trybie zwykłym oraz w trybie zamówień publicznych (MARCIN SZYMAŃCZYK)
– Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z uwagi na niewykonanie świadczenia pieniężnego (JACEK KOSIŃSKI)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
– Wpływ pandemii COVID-19 na sektor budowlany (LIDIA DZIURZYŃSKA – LEIPERT, MICHAŁ BORK, ALEKSANDER GRABECKI, ZOFIA NEJTHARDT)