PRAWO BUDOWLANE

 

 • – DOMINIK SYPNIEWSKI – Nowelizacja prawa budowlanego – podział projektu budowlanego
  – ALDONA PAJOR – Skutki braku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do organu administracji architektoniczno- -budowlanej
  – ALEKSANDRA BŁASZCZYŃSKA – Pełne merytoryczne rozpoznanie sprawy w postępowaniu odwoławczym przed organem nadzoru budowlanego nie zawsze będzie miało miejsce
 • – BARBARA PANCER – Nowelizacja prawa budowlanego – zmiany istotne dla inwestorów instytucjonalnych
 • – KATARZYNA SKUMIAŁ, PAULINA JAKUBOWSKA – Zasady ustalania kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

 

 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

– WOJCIECH WOJTOWICZ – Fiskalny aspekt planowania przestrzennego
– JAKUB H. SZLACHETKO – Charakter prawny uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

– KONRAD DYDA – Obrót ziemią rolną – kolejne interpretacje rządu i notariuszy
– WOJCIECH WOJTOWICZ – (Nie)pełna cyfryzacja planowania przestrzennego

 

KONTRAKTOWANIE

 

– ROBERT GNIEZDZIA, ADAM KOCEMBA – Odpowiedzialność menedżerska członków zarządu i rad
nadzorczych przedsiębiorstw budowlanych w dobie pandemii

 • – TATIANA TYMOSIEWICZ – Kooperatywy mieszkaniowe – nowy sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 • – ŁUKASZ SZCZYGIEŁ, RAFAŁ MIERKIEWICZ – Nieruchomości w majątku firmowym – na jakie pułapki podatkowe należy zwrócić uwagę?
 • – DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK, MAŁGORZATA CIEŚLA – Jak przekonać sąd do obniżenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych
 • – KAROLINA GAJDA-GROMADZKA – Ochrona znaków i patentów z sektora budowlanego

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

 

 • – KATARZYNA Z. ZADYKOWICZ-SOKÓŁ – Dowody potwierdzające zapłatę (nie) wymagalnego
  wynagrodzenia należnego podwykonawcom