Opłata za uczestnictwo w Konferencji:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w Konferencji to 649 zł + VAT.
okładka_grube_male
 
W cenie konferencji każdy uczestnik otrzymuje za darmo książkę:
„Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych”
Autor: Elżbieta Gnatowska
 
 
Rabaty:

Sposób zgłoszenia:

 


 FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Błąd: Brak formularza kontaktowego.


 


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator przekaże Uczestnikowi potwierdzenie udziału w Konferencji oraz wystawi fakturę VAT.

2. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl) lub przekazania tej informacji telefonicznie (535 538 934).

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 1 października 2016 r. organizator zwróci Uczestnikowi 100{3c81e11baf25b0b0c77a7768bf977d25deec921913c285f06bc499592f27323b} opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po dniu 1 października 2016 r. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w Konferencji).