R O D Z A J E   P R E N U M E R A T Y

 

1. Drukowana (roczna) – 280 zł netto + 8% VAT.

2. Drukowana (roczna) + elektroniczna – 380 zł netto + 8% VAT.

 

Z A S A D Y   P R E N U M E R A T Y

– Koszty przesyłki (50 zł)
– Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny okres, do momentu rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu prenumeraty. Jeżeli nie chcą Państwo automatycznie odnawiać prenumeraty prosimy o wpisanie odpowiedniej adnotacji przy zamówieniu.’

 

O C H R O N A   D A N Y C H   O S O B O W Y C H

 

  • Administratorem danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostawy prenumeraty oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
  • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

S P O S Ó B   Z A M Ó W I E N I A   P R E N U M E R A T Y

1. Telefonicznie (535 538 934)

2. E-mail (biuro@mustreadmedia.pl)

3. Formularz elektroniczny (poniżej)

Instytucje publiczne mają możliwość zamówienia prenumeraty w drodze przetargu (należy podać nr ISSN: 2657-7372).

 

FORMULARZ   ZAMÓWIENIA   PRENUMERATY

Dane zamawiającegoDane kontaktoweRodzaj prenumeraty
OŚWIADCZENIA

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.*

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Akceptuję zasady prenumeraty: *


  • Cena prenumeraty nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki (roczne) wynoszą 50 zł.
  • Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny okres, do momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu prenumeraty.

* - pole obowiązkowe
** - pole nie jest wymagane przy zamówieniach składanych przez osoby prywatne